Inloggen Social Schools

Inspectierapport


In mei 2017 heeft er op onze school een inspectiebezoek plaatsgevonden.  Hieronder vindt u het inspectierapport met de bevindingen.