Inloggen Social Schools

Leerlingpanel

Het leerlingpanel komt 1 x per jaar bij elkaar. De notulen staan in de digitale boekenkast op ouderportaal. 

Wat is een leerlingpanel eigenlijk? Klik op het onderstaande balkje dan kunt u dit lezen.