Inloggen Social Schools

Samenwerkingsverband

Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband 

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde.  Sommige kinderen hebben op school extra hulp nodig. Wij hebben in ons  schoolondersteuningsplan beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Soms is er meer nodig dan wij als school kunnen bieden. Dan zoeken we samen met u welke school  in de regio wél een passend aanbod heeft voor uw kind. Wij maken als school onderdeel uit van een  samenwerkingsverband (SWV): SWV PO 31.01. Samen met alle scholen van dit SWV zorgen we  ervoor dat elk kind in de regio onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs.  Meer informatie over passend onderwijs en de afspraken in de regio kunt u vinden op de website van  het SWV: www.swvpo.nl