Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad (MR/GMR)

Huidige samenstelling MR (binnenkort vindt u hier een actuele foto)

Ingo Seuren: oudergeleding / voorzitter;

Willem Claessens: oudergeleding;

Ronnie Bovee: oudergeleding;

Bram Hendricx: teamgeleding vice voorzitter;

Anique Clabbers: teamgeleding;

Anja Geurts: teamgeleding;

 

 

Wat is een MR?

Wat is het doel van de MR op een basisschool? Klik hieronder.

 

Jaarverslag MR 2022 - 2023

Klik op de link onder de foto om het jaarverslag te lezen. 

De GMR

SPOVenray (Stichting Primair Onderwijs Venray), waar onze school bestuurlijk onder valt, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die zeggenschap uitoefent over die onderwerpen die van bovenschools belang zijn. Ook deze zeggenschap is vastgelegd in een reglement. De GMR vergadert maandelijks. Om de GMR slagvaardiger te maken functioneert zij vanaf het schooljaar 2009-2010 in een kleinere bezetting: zes ouders en zes personeelsleden.