Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad (MR/GMR)

Huidige samenstelling MR

Ingo Seuren: oudergeleding / voorzitter;

Willem Claessens: oudergeleding;

Ronnie Bovee: oudergeleding;

Bram Hendricx: teamgeleding vice voorzitter;

Anique Clabbers: teamgeleding; (Staat niet op de foto i.v.m. ouderschapsverlof)

Anja Geurts: teamgeleding;

Data vergaderingen:

Woensdag 13 september 2023
Donderdag 23 november 2023
Donderdag 25 januari 2024
Donderdag 7 maart 2024
Donderdag 25 april 2024
Donderdag 13 juni 2024

 

 

Wat is een MR?

Wat is het doel van de MR op een basisschool? Klik hieronder.

 

Jaarverslag MR 2022 - 2023

Klik op de link onder de foto om het jaarverslag te lezen. 

De GMR

SPOVenray (Stichting Primair Onderwijs Venray), waar onze school bestuurlijk onder valt, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die zeggenschap uitoefent over die onderwerpen die van bovenschools belang zijn. Ook deze zeggenschap is vastgelegd in een reglement. De GMR vergadert maandelijks. Om de GMR slagvaardiger te maken functioneert zij vanaf het schooljaar 2009-2010 in een kleinere bezetting: zes ouders en zes personeelsleden.