Inloggen Social Schools

Kinderopvang BSO

Wij regelen de Buitenschoolse Opvang (BSO) zelf niet.
Kinderen worden vóór en na schooltijd door verschillende organisaties gebracht en gehaald. 
Schoolbestuur SPOVenray, waar St. Oda onder valt, werkt nauw samen met kinderopvang 't Nest.