Inloggen Social Schools

Oudervereniging

Dit zijn de leden van de oudervereniging 2022 - 2023. 1e rij van links naar rechts: Rianne Sanders, Lian Lempens, Miranda Lenssen en Karin van Neerven. 2e rij van links naar rechts: Geert van Dijck, Neeltje Roos, Renate Cornelissen, Gijs Peeters, Roy Bexkens, Robin Pouwels en Nico Kuenen. 

SAMENSTELLING OUDERVERENIGING:

 Nico Kuenen voorzitter
 Rianne Sanders vice voorzitter
Renate Cornelissen     secretaresse
 Lian Lempens penningmeester 
 Miranda Lenssen commissielid
 Roy Bexkens commissielid
 Karin van Neerven commissielid
 Neeltje Roos commissielid
 Geert van Dijck commissielid
 Robin Pouwels         commissielid
 Gijs Peeters commissielid

 

TAKEN VAN DE OUDERVERENIGING

Samen met Mr en team in commissievorm onderstaande  activiteiten organiseren voor de kinderen van de St. Odaschool en voor enkele kinderen die elders naar school gaan. We komen ongeveer 8 keer per schooljaar  in de teamkamer bij elkaar. Tijdens de algemene ouderavond, gecombineerd met de informatieavond groepssamenstelling, wordt er verantwoording afgelegd aan alle ouders. Meestal stoppen er dan 1 of 2 leden en komen er 1 of 2 nieuwe ouders  bij zodat er roulatie blijft bestaan en taken geleidelijk overgedragen  worden.

1

De organisatie van de Sint-Nicolaasviering

De intocht van Sint-Nicolaas in Ysselsteyn, wordt 2 à 3 weken voor 5 december gehouden. De fanfare haalt Sinterklaas dan af aan de rand van Ysselsteyn. Hierna krijgt hij samen met zijn Pieten een warm onthaal in de Smelehof.Op 5 december komt de Sint op school. Daar wordt in goed overleg met de leerkrachten een feestelijke dag van gemaakt voor alle kinderen.

2

De kerstviering in de kerk op kerstavond

Op kerstavond wordt een gezinsviering gehouden in de kerk. Kinderen kunnen een bijdrage leveren dmv blokfluiten of voorlezen. Als afsluiter zingen de kinderen gezamenlijk een lied.

3

De carnavalsviering

Deze wordt op vrijdag voor carnaval op school en in de Smelehof gevierd. Het werk bestaat vooral uit ondersteuning van het team op de middag zelf, waar ook de Prins met zijn gevolg aanwezig is.

4

Koningsspelen

Op of de vrijdag vóór koningsdag worden spellen georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool. Dan worden ongeveer 20 spellen op het sportveld geplaatst. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 mogen daaraan mee doen. Voor groep 6-7-8 wordt werpbal georganiseerd. Ook het team werkt mee aan de voorbereiding. Voor het begin van de spellen wordt het Wilhelmus gespeeld en gezongen door de kinderen midden op het veld onder de Nederlandse- en de St. Oda vlag. Voor veel kinderen een onvergetelijke dag.

5

Collecte

De groepen 7 & 8 collecteren in Ysselsteyn voor Sint Nicolaas en Koningsdag. De collecte vindt plaats in april.

6

De schoolreizen

In mei/juni worden de jaarlijkse schoolreizen georganiseerd voor alle kinderen van de school. Voor groep 1 t/m 3 wordt een tocht naar een speeltuin in de buurt georganiseerd. De groepen 4 t/m 6 maken een dagtrip naar een pretpark, passend bij de leeftijd. Zo ook voor de groepen 7 & 8.

7

De wandelvierdaagse

Jaarlijks wordt in juni deelgenomen aan de traditionele wandelvierdaagse in Venray. Onze kinderen kunnen dan 3, 5, 10 of 15 kilometer lopen. De OV beheert de shirts voor de wandelvierdaagse. Deze worden ook gebruikt tijdens de schoolreis.

8

Eerste Communie / Vormsel

Samen met de priester wordt ieder jaar door een kleine werkgroep de voorbereiding voor de eerste communie (groep 4) en het vormsel (groep 8) georganiseerd.

9

Van "Sathi Nepal" via "Namelok in Kenia van Ferdi en Inge" naar "Stichting Tante Lenie".

Binnenkort wordt een nieuw sponsorproject gekozen.Vanaf 2009 tot 2014 heeft de Odaschool het project van de van oorsprong Ysselsteynse Marjo Jenniskens gesteund. De opvolger van dit project is de Stichting Namelok van Inge Vloet en Ferdi Verberk uit Sint Anthonis. Dit is een water project in Kenia. Dit project is gesponsord van 2014 - 2019.Vanaf 2019 steunen wij Stichting Tante Lenie. In Nederland zijn veel gezinnen waarvan een kind ernstig of langdurig ziek is. Tante Lenie is de lievelingstante die hen een week lang verwent. Tijdens een gezinsweek is er aandacht voor ieder gezinslid. Deze midweek is voor veel kinderen en hun familie een ommekeer. Het gevoel van saamhorigheid dat ontstaat, laat deze gezinnen blijvend groeien. Dat is waarom Stichting Tante Lenie bestaat.

10

Themahoek

De Ov zorgt dat er constant een thema hoek is opgebouwd rond actuele thema’s: Sinterklaas, Kerst, Koningsdag, WK voetbal, wandelvierdaagse, Carnaval, herfst, vakantie etc.

11

Kledingcontainer

Op het schoolplein staat een kledingcontainer welke met regelmaat door de organisatie 2Switch wordt geleegd. Voor de kledinginzameling ontvangen we een bijdrage welke wordt ingezet voor de schoolreis.

12

Leerling- en ouderpanel

Ook hier levert de Ov haar bijdrage.

13

Traktatiepot

Dit is een snoeppot waar een kind gebruik van kan maken als hij of zij jarig is. De klas wordt dan uit deze pot getrakteerd. De Ov beheert deze pot.

14

Rugzakjes

De OV zorgt voor rugzakjes met inhoud. Dit is een welkomsgeschenk voor de startende kinderen in groep 1 en zij-instromers.

15

Verkeersveiligheid

Wij zijn aangesloten bij VVN Nederland.

16

Technische zaken

Hulp bij renovatie speelplaats, zandbak etc.

Ook worden alle vragen en opmerkingen van ouders in het maandelijks overleg besproken. In dit overleg is ook het team vertegenwoordigd. Een goede samenwerking met team, MR, en andere organisaties en personen zorgt er dan ook voor dat de buitenschoolse activiteiten een groot plezier voor onze kinderen zijn.