Inloggen Social Schools

Oudervereniging

Dit zijn de leden van de oudervereniging 2023-2024.  1e rij van links naar rechts: Rianne Sanders, Jeffrey Willems, Ronnie Peeters. 2e rij van links naar rechts: Nico Kuenen, Robin Pouwels, Danielle Drost. 3e rij van links naar rechts: Karin van Neervan, Renate Cornelissen, Miranda Lenssen. Laatste rij: Lian Lempens en Roy Bexkens. (binnenkort verschijnt hier de foto van 2024-2025)

SAMENSTELLING OUDERVERENIGING:

Ronnie Peters  voorzitter
 Rianne Sanders  vice voorzitter
 Renate Cornelissen      secretaresse
 Lian Lempens  penningmeester 
 Rian Litjens  commissielid
 Roy Bexkens  commissielid
 Karin van Neerven  commissielid
 Danielle Drost  commissielid
 Jeffrey Willems  commissielid
 Robin Pouwels          commissielid
 Nico Kuenen  commissielid

 

TAKEN VAN DE OUDERVERENIGING

Samen met Mr en team in commissievorm onderstaande  activiteiten organiseren voor de kinderen van de St. Odaschool en voor enkele kinderen die elders naar school gaan. We komen ongeveer 8 keer per schooljaar  in de teamkamer bij elkaar. Tijdens de algemene ouderavond, gecombineerd met de informatieavond groepssamenstelling, wordt er verantwoording afgelegd aan alle ouders. Meestal stoppen er dan 1 of 2 leden en komen er 1 of 2 nieuwe ouders  bij zodat er roulatie blijft bestaan en taken geleidelijk overgedragen  worden.

 

De organisatie van de Sint-Nicolaasviering

De intocht van Sint-Nicolaas in Ysselsteyn, wordt 2 à 3 weken voor 5 december gehouden. De fanfare haalt Sinterklaas dan af aan de rand van Ysselsteyn. Hierna krijgt hij samen met zijn Pieten een warm onthaal in de Smelehof.Op 5 december komt de Sint op school. Daar wordt in goed overleg met de leerkrachten een feestelijke dag van gemaakt voor alle kinderen.

 

De kerstviering in de kerk op kerstavond

Op kerstavond wordt een gezinsviering gehouden in de kerk. Kinderen kunnen een bijdrage leveren dmv blokfluiten of voorlezen. Als afsluiter zingen de kinderen gezamenlijk een lied.

 

De carnavalsviering

Deze wordt op vrijdag voor carnaval op school en in de Smelehof gevierd. Het werk bestaat vooral uit ondersteuning van het team op de middag zelf, waar ook de Prins met zijn gevolg aanwezig is.

 

Koningsspelen

Op of de vrijdag vóór koningsdag worden spellen georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool. Dan worden ongeveer 20 spellen op het sportveld geplaatst. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 mogen daaraan mee doen. Voor groep 6-7-8 wordt werpbal georganiseerd. Ook het team werkt mee aan de voorbereiding. Voor het begin van de spellen wordt het Wilhelmus gespeeld en gezongen door de kinderen midden op het veld onder de Nederlandse- en de St. Oda vlag. Voor veel kinderen een onvergetelijke dag.

 

Collecte

De groepen 7 & 8 collecteren in Ysselsteyn voor Sint Nicolaas en Koningsdag. De collecte vindt plaats in april.

 

De schoolreizen

In september worden de jaarlijkse schoolreizen georganiseerd voor alle kinderen van de school. Voor groep 1 t/m 3 wordt een tocht naar een speeltuin in de buurt georganiseerd. De groepen 4 t/m 6 maken een dagtrip naar een pretpark, passend bij de leeftijd. Zo ook voor de groepen 7 & 8.

 

De wandelvierdaagse

Jaarlijks wordt in juni deelgenomen aan de traditionele wandelvierdaagse in Venray. Onze kinderen kunnen dan 3, 5 of 10 kilometer lopen. De OV beheert de shirts voor de wandelvierdaagse. Deze worden ook gebruikt tijdens de schoolreis.

 

Eerste Communie / Vormsel

Samen met de priester en het Kerkbestuur wordt ieder jaar door een kleine werkgroep de voorbereiding voor de eerste communie (groep 4) en het vormsel (groep 8) georganiseerd.

 

Van "Sathi Nepal" via "Namelok in Kenia van Ferdi en Inge" en "Stichting Tante Lenie" naar "CliniClowns"

De Odaschool heeft de afgelopen jaren diverse projecten gesteund zoals: "Sathi Nepal van Marjo Jenniskens", "Namelok in Kenia van Ferdi en Inge" en "Stichting Tante Lenie". Vanaf het schooljaar 2022-2023 ondersteunen we de "CliniClowns". 

Sponsorproject CliniClowns
Onze school ondersteunt een project voor de duur van vijf jaar en daarna wordt overgestapt naar
een ander goed doel. In samenwerking met de oudervereniging wordt een project gekozen en
organiseert de school jaarlijks in verschillende vormen een activiteit, bv. een sponsorloop of een
kerstmarkt. In het huidige schooljaar 2022-2023 introduceren we onze samenwerking met de
CliniClowns.
 
CliniClowns doen er alles aan om te zorgen dat zieke kinderen, kinderen met een beperking en
mensen met dementie weer even zichzelf kunnen zijn. Je kunt ze tegenkomen in het ziekenhuis in de
revalidatiekliniek of een instelling. Een zorgeloos moment met CliniClowns maakt dat zieke kinderen
even vergeten dat ze ziek zijn en kinderen met een beperking zich gezien en begrepen voelen. Dat
maakt écht een wereld van verschil; het haalt de positieve kracht in henzelf naar boven. En dat heeft
een blijvend effect.
CliniClowns spelen voor kinderen in het ziekenhuis, voor kinderen in instellingen & in het speciaal
onderwijs en voor mensen met dementie. Je kunt ze ook online opzoeken; via de CliniClowns App zijn
ze altijd bereikbaar.
Meer informatie over CliniClowns is te vinden op www.cliniclowns.nl

 

Themahoek

De Ov zorgt dat er constant een themahoek is opgebouwd rond actuele thema’s: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, herfst, vakantie etc.

 

Kledingcontainer

Op het schoolplein staat een kledingcontainer welke met regelmaat door de organisatie 2Switch wordt geleegd. Voor de kledinginzameling ontvangen we een bijdrage welke wordt ingezet voor de schoolreis.

 

Leerling- en ouderpanel

Ook hier levert de Ov haar bijdrage.

 

Traktatiepot

Dit is een snoeppot waar een kind gebruik van kan maken als hij of zij jarig is. De klas wordt dan uit deze pot getrakteerd. De Ov beheert deze pot.

 

Rugzakjes

De OV zorgt voor rugzakjes met inhoud. Dit is een welkomsgeschenk voor de startende kinderen in groep 1 en zij-instromers.

 

Verkeersveiligheid

Wij zijn aangesloten bij VVN Nederland.

 

Technische zaken

Hulp bij renovatie speelplaats, zandbak etc.

Ook worden alle vragen en opmerkingen van ouders in het maandelijks overleg besproken. In dit overleg is ook het team vertegenwoordigd. Een goede samenwerking met team, MR, en andere organisaties en personen zorgt er dan ook voor dat de buitenschoolse activiteiten een groot plezier voor onze kinderen zijn.