Inloggen Social Schools

Ouderpanel

Sinds 2011 organiseren wij 1 x per jaar een ouderpanelbijeenkomst. Wat deze bijeenkomsten inhouden kunt in lezen in bijgevoegd document: klik hier.